2009

Basic facts
Date: 2009-01-03 - 2009-07-08
Collaborative works: Olabo, Deas, Betski
Photo: Olabo

Description

Male and female figures often combined with text "Mr Olabo". photos attached to objects.
Red is a common color for background and for the text.
Characters appearing on walls mostly around stockholm,but even on other locations in Sweden.Photos in black and white are used.
 

Inteview Gatukonst.se, exhibition text: galleri vitrin.

- "Jag skapade Mr Olabo med ett särpräglat typsnitt a la Stålmannen".
- "Samma år gick både min farmor och farfar bort och jag fick en låda med fotografier som jag gjorde fotostatkopior på. Jag utgick sedan från dem i mina verk".
- Installationen får vara en del av staden en liten stund, för att sedan istället bli en del av en större process....det får illustrera förgänglighet ur ett större perspektiv. På många av bliderna gestaltas Olabos farfar när han var ung, och på det sättet ser han också ett människolivs förgänglighet -man får vara en del av världen en stund, för att sedan försvinna.

             >    

Read

2014

2013

2012

2011

2010

2009