2014

location: Stockholm, Sweden
Photo: Olabo, Pärsevald
Participating: Olabo, Dumb
Dj: Mc Habit

45 cyklar, två artister, verktyg och diverse rostlösare, sprayfärg och motivation.  Efter en tids samlande av övergivna cyklar, skruvande, böjande och en vision att skapa ur det övergivna vi finner i staden, så har vi nu nått vägs ände.
Att ta hand om det andra kastat åt sidan, och ge det nytt liv är inte något nytt, dock är det allt för ofta men ser cyklar lämnas åt sitt öde runt om i staden med allt från enklare punkteringar till ett hjul som har böjt sig eller en sadel som blivit stulen. Nu har vi skrapat på ytan av staden och av 45 donatorer har vi skapat formgivit och bearbetat fram 35 nya cyklar.
 Vi hoppas med detta väcka hos betraktaren en tanke om att ta tillvara och återvinna det vardagliga, ge det nytt liv och skapa en mer hållbar utveckling.

    <        >    

Read

2014

2013

2012

2011

2010

2009